Konsultointipalvelut

Haluamme olla tiiminne kumppani matkalla kohti onnellista ja hyvinvoivaa työyhteisöä.

Työhyvinvointi on elinehto organisaatioille. Onnellinen ja hyvinvoiva työyhteisö auttaa:

 • Säästämään poissaoloihin ja sairastumisiin liittyvissä kustannuksissa
 • Vähentämään työntekijöiden vaihtuvuutta ja siihen liityviä kustannuksia
 • Parantamaan työn tuottavuutta
 • Luomaan parempia asiakaskokemuksia
 • Rakentamaan vahvemman työnantajabrändin

Ratkaisumme rakennetaan aina juuri teidän työyhteisön tarpeisiin sopiviksi.

Tarjoamme kahta konsultointipalvelua, joista voitte valita teidän tiimin tilanteeseen parhaiten sopivan.

1. Työhyvinvoinnin kehittämisen ohjelma

Haluatteko kehittää työyhteisöä pitkäjänteisesti ja löytää toimivat ratkaisut kuormitustekijöihin? Silloin Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma on teidän tiimiä varten!

Ohjelman aikana tunnistamme työyhteisönne voimavarat ja tärkeimmät kehittämiskohteet sekä autamme löytämään juuri teille sopivat ratkaisukeinot.

Palvelu sisältää:

 • Kyselytutkimus tämänhetkisen tilanteen analysoinniksi sekä työyhteisön voimavarojen ja kehittämiskohteiden tunnistamiseksi.
 • 2 työpajaa (2 x 4h) tärkeimpien kehittämiskohteiden valitsemiseksi ja ratkaisukeinojen löytämiseksi.
 • Dokumentoitu toimintasuunnitelma, johon sisältyvät työyhteisön voimavarat, kehittämiskohteet ja ratkaisukeinot. Lisäksi jokaisen ratkaisukeinon kohdalla määritellään käytännön toteutus.
 • Tarvittaessa tukea suunnitelman toimeenpanossa.
 • Tulosten seuranta 1 kk, 3 kk ja 6 kk päästä toimeenpanosta.

2. Oman työn kehittämisen työpaja

Etsittekö motivoivaa ohjelmaa TYHY-päivään tai muuhun tiimin yhteiseen tapahtumaan? Silloin Oman työn kehittämisen työpaja sopii teidän tiimille!

Oman työn kehittämisen työpaja tarjoaa jokaiselle tiimiläiselle mahdollisuuden tunnistaa omia voimavarojaan ja kuormitustekijöitään, sekä pohtia konkreettisia keinoja oman hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Työpajan kuvaus:

 • Jokainen osallistuja tunnistaa oman työnsä voimavarat ja kuormitustekijät
 • Jokainen osallistuja tekee toimintasuunnitelman oman hyvinvointinsa parantamiseksi
 • Kesto: 2-2,5 tuntia

Lisäksi voimme auttaa HR-prosessien muotoilussa ja optimoinnissa. Prosessit dokumentoidaan ja räätälöidään juuri teidän työyhteisön tarpeisiin sopiviksi. Voimme auttaa seuraavien prosessien muotoilussa:

 • Rekrytointiprosessit
 • Perehdytysprosessit (onboarding)
 • Lähtöprosessit (offboarding)
 • Sisäisen viestinnän prosessit
 • Yhteisten pelisääntöjen muotoilu (code of conduct)
 • Muut prosessit ja käytännöt tarpeidenne mukaan

Rakennetaan yhdessä onnellinen & hyvinvoiva työpaikka.

Powered by WordPress.com.

Up ↑